herbeBOI - Miasto i Gmina Człopa

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Komunikacji i Dróg
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo